Kiểm soát chất lượng

Kiểm soát chất lượng

HUAXIN CARBIDE vận hành một hệ thống kiểm soát chất lượng cải tiến liên tục.Tất cả các lĩnh vực kinh doanh từ thu mua nguyên vật liệu, sản xuất, bảo dưỡng, kiểm tra chất lượng và xuất khẩu cho đến giao hàng và quản lý đều được giám sát để thực hiện.

* Tất cả nhân viên sẽ cố gắng cải tiến liên tục các hoạt động, nhiệm vụ và hoạt động tương ứng.

* Mục tiêu của chúng tôi là cung cấp sản phẩm chất lượng cao với giá cả cạnh tranh, đáp ứng hoặc vượt quá mong đợi của khách hàng.

* Chúng tôi sẽ giao hàng hóa và dịch vụ bất cứ khi nào có thể trong khung thời gian mà khách hàng yêu cầu.

* Trường hợp chúng tôi không đáp ứng được kỳ vọng của khách hàng về chất lượng hoặc giao hàng, chúng tôi sẽ nhanh chóng khắc phục sự cố để làm hài lòng khách hàng.Là một phần của Hệ thống kiểm soát chất lượng của chúng tôi, chúng tôi sẽ bắt đầu các biện pháp phòng ngừa để đảm bảo lỗi tương tự không tái diễn.

*Chúng tôi sẽ hỗ trợ các yêu cầu khẩn cấp của khách hàng bất cứ khi nào có thể thực hiện được.

*Chúng tôi sẽ thúc đẩy độ tin cậy, tính toàn vẹn, trung thực và tính chuyên nghiệp như những yếu tố chính trong tất cả các khía cạnh của mối quan hệ kinh doanh của chúng tôi.